Головний редактор:

Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(м. Дрогобич, Україна);

Редакційна колегія:

 Історія

Андрєєв Віталій Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

Галик Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Гриценко Галина Зеновіївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Корсак Роман Володимирович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна);

Масненко Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)

Петречко Олег Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, 

Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна).

Стецик Юрій Орестович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Тельвак Вікторія Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Янишин Богдан Михайлович - кадидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ століть Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна)

Яремчук Віталій Петрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, Україна)

Мистецтвознавство

Бермес Ірина Лаврентівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Дутчак Віолетта Григорівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів і музичного фольклору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна);

Душний Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (співредактор) (м. Дрогобич, Україна);

Заєць Віталій Миколайович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри баяна та акордеона, заступник декана факультету народних інструментів Національної музичної академії України імені Петра Чайковського (м. Київ, Україна);

Медведик Юрій Євгенович – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів), професор кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна);

Синкевич Наталя Тадеївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Сташевський Андрій Якович – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України, академік Міжнародної академії інформатизації (м. Харків, Україна);

Стреначікова Марія – доктор наук (doc. CSc., PhD.), доцент факультету мистецтв Академії мистецтв у Банській Бистриці (Словацька Республіка).

Філологія

Дмитрів Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Зимомря Іван Миколайович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна);

Іванишин Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Мафтин Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна);

Мацьків Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Печарський Андрій Ярославович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна);

Чик Денис Чабович – доктор філологічних наук,, доцент, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (м. Кременець, Україна).

Педагогіка

Галів Микола Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Ґжесяк Ян – д-р габ., надзвичайний професор кафедри педагогіки та соціальної праці Державної вищої професійної школи в Коніні (Польща)

Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Оршанський Леонід Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Пагута Мирослав Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Пантюк Тетяна Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);
Сташевська Інна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедра інструментів духового та естрадного оркестрів, проректор з навчальної роботи Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Харків, Україна).